Voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: vwo, havo, vmbo (inclusief het leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs. Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bekijken wij hoeveel toezicht een school nodig heeft.