Internet Schooldossier

Het Internet Schooldossier (ISD) is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen. In het ISD kunnen scholen documenten aanleveren voor de inspectie, meldingen doorgeven en vragenlijsten invullen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de opbrengsten inzien.

Ga naar het Internet Schooldossier

Inloggen

Om te kunnen inloggen, heeft u een ISD-account nodig dat is verstrekt door de ISD-beheerder van uw organisatie. Heeft u een vraag over uw ISD-account, neem dan contact op met uw ISD-beheerder. Heeft u een vraag over het gebruik van het ISD, neemt u dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie.

ISD verbetert

Bekijk de verbeteringen die de inspectie aan het Internet Schooldossier heeft gedaan en welke op de planning staan naar aanleiding van uw feedback.
 

Wijzigingen besturen via DUO

Besturen uit het voortgezet onderwijs kunnen instellings- en bestuurswijzigingen melden bij DUO