Digitale toegankelijkheid

De inspectie besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, wil de Inspectie van het Onderwijs zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk.

De toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk (EN 301 549) is gebaseerd op de internationaal erkende richtlijnen WCAG 2.0 van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites. Vanaf 1 juli 2018 is het wettelijk verplicht om te voldoen aan de eisen uit de WCAG 2.0, niveau A en AA. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 02-08-2018.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1.  www.onderwijsinspectie.nl (website met informatie over het toezicht)
  2.  www.excellentescholen.nl (website met informatie over het traject Excellente Scholen)
  3.  zoekscholen.onderwijsinspectie.nl (website met inspectierapporten en –oordelen)
  4.  isd.owinsp.nl (website voor schoolbestuurders en schoolleiders)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Op dit moment voldoen de websites Onderwijsinspectie.nl en Excellentescholen.nl. Deze websites maken gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online). De website Zoek Scholen en het Internet Schooldossier (ISD) voldoen niet. Ook voldoen niet alle documenten op de vier websites.

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  •  Onderzoek documenten: onafhankelijke deskundigen toetsen documenten op toegankelijkheid.
  •  Aanpassen tool voor inspectierapporten: op basis van het onderzoek passen we de tool aan, zodat automatisch opgestelde inspectierapporten voldoen.
  •  Awareness campagne: voor werknemers organiseren wij samen met onafhankelijke deskundigen workshops om de bewustwording te vergroten.
  • Training werknemers: onze redacteuren en softwareontwikkelaars volgen een training over toegankelijkheid. Voor auteurs van rapporten wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om te komen tot toegankelijke rapporten.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redacteuren toetsten vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Maak gebruik van ons contactformulier.