Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.262 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe tellen leerlingen die een doorlopende leerlijn vmbo-mbo volgen mee bij de berekening van de indicatoren Bovenbouwsucces en Examencijfers?

Er zijn diverse vormen van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, namelijk vmbo assistentenopleiding, vmbo entree opleiding, experiment ...

Vraag en antwoord

Uitkomst onderzoek niet-bekostigd voortgezet onderwijs Infinity College te Utrecht

Rapport | 05-03-2020

Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs 2020 technische toelichting

technische toelichting op onderwijsresultaten 2020 voortgezet onderwijs

Publicatie | 05-03-2020

Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In dit themarapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen ...

Themarapport | 29-02-2020

Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover ...

Themarapport | 29-02-2020

Kwaliteitsonderzoek niet-bekostigd voortgezet onderwijs LOS te Deurne

Rapport | 28-02-2020

Kwaliteitsonderzoek niet-bekostigd primair onderwijs LOS te Deurne

Rapport | 28-02-2020

Meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties lwoo

Formulier Inspectie van het Onderwijs: Meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties lwoo

Formulier | 27-02-2020

Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de huidige en verwachte financiële ontwikkeling van de kleinere roc's en vakinstellingen ...

Rapport | 21-02-2020

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tholen

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van ...

Rapport | 21-02-2020