Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.221 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Vijfheerenlanden

Rapport Inspectie van het Onderwijs voor en vroegschoolse educatie gemeente Vianen

Rapport | 05-12-2019

Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Scholen in Friesland hebben afgelopen jaren onder meer beter lesmateriaal gekregen om het vak Fries aan te bieden en ook is er ...

Themarapport | 05-12-2019

Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten

Het onderzoek Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten beantwoordt de ...

Rapport | 05-12-2019

Onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019

Het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2019 is afgeleid van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en waar nodig aangepast aan ...

Publicatie | 04-12-2019

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door ...

Publicatie | 04-12-2019

Kader financiƫle rechtmatigheid onderwijswet- en regelgeving OCW BES 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2019.

Publicatie | 01-12-2019

Overzicht Wet- en regelgeving OCW BES 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2019.

Publicatie | 01-12-2019

Kader Financiƫle Rechtmatigheid OCW wet- en regelgeving 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2019.

Publicatie | 01-12-2019

Overzicht Wet- en regelgeving 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2019.

Publicatie | 01-12-2019

Reflectiewijzer Mondelinge taalvaardigheid s(b)o

Publicatie | 29-11-2019