Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.237 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Schoolexaminering in het voortgezet onderwijs

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs. Dat was naar aanleiding van incidenten ...

Rapport | 04-02-2020

Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo

In 2019 onderzocht de inspectie opnieuw de kwaliteit van het proces van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) dat ...

Rapport | 04-02-2020

Lijst Excellente scholen 2019

In dit bestand vindt u de namen en vestigingsplaatsen van Excellente scholen in 2019. Dit zijn scholen met bijzondere ...

Data-bestand | 23-01-2020

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Maasdriel

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente. Ook kijken we naar de kwaliteit van ...

Rapport | 13-01-2020

Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

In dit document lichten wij het nieuwe onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en het nut hiervan voor scholen en besturen toe.

Publicatie | 13-01-2020

Rapportage Standaardbepalingen Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid so en sbo

Rapport | 10-01-2020

Ingevuld Beoordelingsformulier Spreekvaardigheid

Publicatie | 09-01-2020

Ingevuld Beoordelingsformulier Gespreksvaardigheid

Publicatie | 09-01-2020

De uitkomsten in het conceptrapport in het najaar en het definitieve rapport overlappen gedeeltelijk, maar er zijn ook verschillen. Hoe komt dat?

De uitleg over de twee fases in het onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum staat in dit document. Daarin wordt uitgebreid ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft de inspectie deelgenomen aan een aantal besprekingen van de taskforce Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering?

Om het inspectieonderzoek zorgvuldig te kunnen uitvoeren heeft de inspectie andere overheidspartijen geïnformeerd over het proces ...

Vraag en antwoord