Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.233 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Standaarden PO, SO, VO en MBO 2018/2019

Op deze pagina vindt u de bestanden met oordelen op de standaarden primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en ...

Data-bestand | 20-12-2019

Financiële Staat van het Onderwijs 2018 (versie januari 2020)

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. De Financiële Staat van het Onderwijs ...

Rapport | 17-12-2019

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Vijfheerenlanden

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, ...

Rapport | 05-12-2019

Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Scholen in Friesland hebben afgelopen jaren onder meer beter lesmateriaal gekregen om het vak Fries aan te bieden en ook is er ...

Themarapport | 05-12-2019

Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten

Het onderzoek Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten beantwoordt de ...

Rapport | 05-12-2019

Onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019

Het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2019 is afgeleid van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en waar nodig aangepast aan ...

Publicatie | 04-12-2019

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door ...

Publicatie | 04-12-2019

Kader financiële rechtmatigheid onderwijswet- en regelgeving OCW BES 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2019.

Publicatie | 01-12-2019

Overzicht Wet- en regelgeving OCW BES 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2019.

Publicatie | 01-12-2019

Kader Financiële Rechtmatigheid OCW wet- en regelgeving 2019

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2019.

Publicatie | 01-12-2019