Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.237 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe heeft de inspectie haar onderzoek uitgevoerd?

In het najaar van 2018 zijn we een regulier vierjaarlijks onderzoek gestart, zoals we dat bij alle nieuwe scholen doen. Toen ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft de inspectie het algemeen bestuur van het Cornelius Haga Lyceum aangesproken op het gedrag van de directeur-bestuurder?

De aanleiding om met het algemeen bestuur - als intern toezichthouder en werkgever - in gesprek te gaan was het ongepaste gedrag ...

Vraag en antwoord

Uitleg twee fases onderzoek Cornelius Haga Lyceum

Rapport | 24-12-2019

Toelichting Open Data Standaarden 2018/2019

Uitgebreide toelichting op de bestanden van alle onderwijssectoren is te vinden in dit document. De toelichting betreft de open ...

Rapport | 20-12-2019

Standaarden PO, SO, VO en MBO 2018/2019

Op deze pagina vindt u de bestanden met oordelen op de standaarden primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en ...

Data-bestand | 20-12-2019

Kwaliteitsonderzoek niet-bekostigd voortgezet onderwijs Kairos College te Amsterdam

Rapport | 18-12-2019

Financiƫle Staat van het Onderwijs 2018 (versie januari 2020)

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. De Financiƫle Staat van het Onderwijs ...

Rapport | 17-12-2019

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Vijfheerenlanden

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, ...

Rapport | 05-12-2019

Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Scholen in Friesland hebben afgelopen jaren onder meer beter lesmateriaal gekregen om het vak Fries aan te bieden en ook is er ...

Themarapport | 05-12-2019

Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten

Het onderzoek Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten beantwoordt de ...

Rapport | 05-12-2019