Documenten

Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.260 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

In dit document lichten wij het nieuwe onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en het nut hiervan voor scholen en besturen toe.

Publicatie | 13-01-2020

Rapportage Standaardbepalingen Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid so en sbo

Rapport | 10-01-2020

Ingevuld Beoordelingsformulier Spreekvaardigheid

Publicatie | 09-01-2020

Ingevuld Beoordelingsformulier Gespreksvaardigheid

Publicatie | 09-01-2020

Brief Onderwijsresultatenmodel VO 2020, preview en publicatie

Brief | 01-01-2020

Veranderingen samenstelling leerlingenpopulatie speciaal onderwijs 2014-2018

De inspectie heeft in schooljaar 2018/2019 onderzoek gedaan naar de veranderingen in de samenstelling van de leerlingpopulatie in ...

Themarapport | 31-12-2019

De uitkomsten in het conceptrapport in het najaar en het definitieve rapport overlappen gedeeltelijk, maar er zijn ook verschillen. Hoe komt dat?

De uitleg over de twee fases in het onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum staat in dit document. Daarin wordt uitgebreid ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft de inspectie deelgenomen aan een aantal besprekingen van de taskforce Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering?

Om het inspectieonderzoek zorgvuldig te kunnen uitvoeren heeft de inspectie andere overheidspartijen geïnformeerd over het proces ...

Vraag en antwoord

Hoe heeft de inspectie haar onderzoek uitgevoerd?

In het najaar van 2018 zijn we een regulier vierjaarlijks onderzoek gestart, zoals we dat bij alle nieuwe scholen doen. Toen ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft de inspectie het algemeen bestuur van het Cornelius Haga Lyceum aangesproken op het gedrag van de directeur-bestuurder?

De aanleiding om met het algemeen bestuur - als intern toezichthouder en werkgever - in gesprek te gaan was het ongepaste gedrag ...

Vraag en antwoord