Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.095 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 met track changes

Behorend bij Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018

Publicatie | 05-12-2018

De Financiële Staat van het Onderwijs 2017

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. De Financiële Staat van het Onderwijs ...

Rapport | 03-12-2018

Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs kunnen vinden, verdeelt de overheid sinds 2014 het ...

Rapport | 03-12-2018

Kader financiële rechtmatigheid onderwijswet- en regelgeving BES 2018

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2018.

Publicatie | 29-11-2018

Kader Financiële Rechtmatigheid OCW wet- en regelgeving 2018

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2018.

Publicatie | 29-11-2018

Overzicht Wet- en regelgeving BES 2018

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2018.

Publicatie | 29-11-2018

Overzicht Wet- en regelgeving 2018

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2018.

Publicatie | 29-11-2018

Casus Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

In deze casus gaan we in op de vraag of alle kosten die universiteiten en hogescholen maken voor HOVO integraal doorberekend ...

Publicatie | 28-11-2018

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Heerhugowaard

Rapport Inspectie van het Onderwijs: Kwaliteit voor en vroegschoolse educatie en voorschoolse educatie Heerhugowaard

Rapport | 26-11-2018

Kwaliteitsonderzoek niet bekostigd primair onderwijs Guus Kieft School te Amstelveen

Rapport | 26-11-2018