Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.180 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is het effect van de veranderingen in de normen en correctiefactoren?

Het totale effect van de veranderingen in de normen en correctiefactoren staat in de tabel hieronder. In de kolommen onder 2019 ...

Vraag en antwoord

Wat is de nieuwe correctiefactor opstroom?

Om opstroom in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te stimuleren voegen we vanaf 2020 een nieuwe correctiefactor toe in het ...

Vraag en antwoord

Waarom stopt de correctie voor lwoo?

Vanaf 2020 vindt er geen correctie meer plaats voor lwoo. Met de invoering van Passend Onderwijs is deze factor niet meer voor ...

Vraag en antwoord

Waarom gaat de norm voor het Bovenbouwsucces voor het havo wel omhoog?

Bij de start van het huidige model is in 2016 voor alle indicatoren de norm vastgelegd bij de laagste 15%. Hiermee sloten we aan ...

Vraag en antwoord

Waarom gaan de normen niet omhoog?

De absolute normen van het Onderwijsresultatenmodel hebben goed werk gedaan. Dit zien we terug in de daling van het percentage ...

Vraag en antwoord

Wat zijn de nieuwe waarden van de normen en de correctiefactoren?

Vraag en antwoord

Wat zijn de aanpassingen in het Onderwijsresultatenmodel?

De normen blijven gelijk, behalve de norm voor de indicator ‘Bovenbouwsucces’ van het havo. Deze wordt wel verhoogd. Enerzijds ...

Vraag en antwoord

Vanaf wanneer gaat het aangepaste Onderwijsresultatenmodel gelden?

Vraag en antwoord

Waarom wordt het Onderwijsresultatenmodel aangepast?

Het huidige Onderwijsresultatenmodel voor het voorgezet onderwijs is sinds 2016 van kracht. Bij de start is afgesproken dat het ...

Vraag en antwoord

Kwaliteit voor- en vroegschoolse eduatie Maassluis

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen, ...

Rapport | 02-07-2019