Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2021 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2022 is van toepassing per 1 augustus 2022 en vervangt de versie van 2021. Het onderzoekskader bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. Op de pagina Onderzoekskaders: bijstelling 2022 leest u een nadere toelichting.