De onderzoekskaders 2017

Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoeken we dat? Wat verwachten we van besturen rond kwaliteitszorg en financieel beheer? Daarover gaat het onderzoekskader 2017. Dit kader beschrijft onze werkwijze en het waarderingskader, dat we bij onze onderzoeken gebruiken.

Voor iedere onderwijssector is er een eigen onderzoekskader. Die onderzoekskaders per sector zijn grotendeels gelijk. Verschillen tussen de kaders komen bijvoorbeeld voort uit wetgeving die per sector afwijkt.

Een onderzoekskader bestaat altijd uit:

  • een waarderingskader: Wat onderzoekt de inspectie?
  • een werkwijze: Hoe onderzoekt de inspectie?

Onderzoeks- en waarderingskaders

Waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is te vinden in de onderzoekskaders van de sectoren po (bijlage 3), vo (bijlage 4) en (v)so (hoofdstuk 11).

Hoger onderwijs

Het toezicht op het hoger onderwijs is anders ingericht, hiervoor is er geen onderzoekskader maar een toezichtkader.

Bijstelling Onderzoekskaders

De kaders worden jaarlijks aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarnaast loopt het programma Evaluatie en Bijstelling Onderzoekskaders. Dit leidt tot bijstelling van de kaders per 1 augustus 2021.

Oude toezichtkaders

Is uw school voor 1 augustus 2017 beoordeeld en wilt u weten volgens welke normen? Kijkt u dan in het oude toezichtkader.