Onderzoekskaders

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

De inhoud van het vernieuwde onderwijstoezicht staat beschreven in het nieuwe onderzoekskader 2017. Het onderzoekskader is wat we tot op heden aanduidden als het toezichtkader.

Dat onderzoekskader bevat:

  • een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?)
  • en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?)

De onderzoekskaders zijn onderling afgestemd. Dat geldt zowel voor de waarderingskaders als de werkwijze. Uitgangspunt is daarbij dat het waarderingskader voor de verschillende sectoren gelijk is. De waarderingskaders verschillen wel als dat nodig is vanwege specifieke sectorwetgeving, of als de aard van de onderwijssector daarom vraagt.  

Beschikbare onderzoeks- en waarderingskaders

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is te vinden in de onderzoekskaders van de sectoren po (bijlage 3), vo (bijlage 4) en (v)so (hoofdstuk 11).