Caribisch Nederland

Het toezicht van de inspectie is anders per 1 augustus 2017. De vernieuwde werkwijze is van toepassing op scholen die op of na dat moment basiskwaliteit hebben of bereiken. Op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die nog geen basiskwaliteit hebben, blijft de inspectie toezicht houden volgens de werkwijze van voor 1 augustus 2017. Na 1 januari 2019 is voor alle scholen de nieuwe werkwijze en het waarderingskader van toepassing.