Oude onderzoeks - en toezichtkaders

Het toezicht is veranderd per 1 augustus 2021. Voor de meeste sectoren maken we gebruik van het Onderzoekskader 2021. Is uw school voor 1 augustus 2021 beoordeeld en wilt u weten volgens welke normen? Bekijk dan het toen geldende onderzoeks- of toezichtkader.

Oude onderzoeks- en toezichtkaders

Onderzoekskaders 2017 (geldig van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2021)

Onderzoekskaders 2017 niet-bekostigd onderwijs (geldig van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2022)

Toezichtkaders (geldig tot 1 augustus 2017)

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie

Particulier onderwijs

Nederlands onderwijs in het buitenland