Waarderingskader NTC Primair Onderwijs 2012

Het waarderingskader primair onderwijs kent een kernkader dat bestaat uit 46 indicatoren, geordend naar de kwaliteitsaspecten conform de WOT.