Nederlands onderwijs in het buitenland

De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland, die zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB). Dit zijn dagscholen, scholen voor onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) of instellingen voor afstandsonderwijs. Het toezicht van de inspectie is gericht op terugkeer van de leerlingen in het Nederlands onderwijsstelsel.