Contact Team Buitenland

Ouders en scholen kunnen vragen over het toezicht op Nederlands onderwijs in het buitenland per mail (buitenland@onderwijsinspectie.nl) of telefonisch aan Team Buitenland voorleggen:

  • ouders: 0031 77 46 56 767
  • scholen: 0031 30 67 06 060

De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op 0031 30 67 06 001.

Medewerkers Team Buitenland

Het Team Buitenland van de Inspectie van het Onderwijs bestaat uit teamleider/inspecteur Martin Uunk, inspecteurs Daisy Hombergen, Swaantje de Bekker, Riekent van den Dolder en Karin Plantinga (per 1 januari 2017) en medewerkers Toezicht Dianne Bruijns en Tanya Winter.

Adresgegevens

Inspectie van het Onderwijs, Team Buitenland
Postbus 88
5000 AB Tilburg
Nederland