Tweets @onderwijsinsp

Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

De inspectie bezoekt elk samenwerkingsverband minstens eens in de 4 jaar met een onderzoek naar de sturing door het samenwerkingsverband. Naast de planning voor het schooljaar 2019/2020 staat de planning voor 2020/2021 online. Lees meer: bit.ly/nieuwsbrief-sw… #nieuwsbrief pic.twitter.com/bYhWWbtFOn

5 uur geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Het is belangrijk dat deeltijdstudenten een reëel beeld krijgen van de totale studielast, studiebelasting over de jaren heen en de te verwachten studieduur. Hogescholen en universiteiten moeten duidelijk communiceren. Raadpleeg de nieuwsbrief: bit.ly/nieuwsbriefhog… #nieuwsbrief pic.twitter.com/5oQnAdXkPb

3 dagen geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. De bescherming geldt ook voor de graden die in het hoger onderwijs behaald kunnen worden. De inspectie houdt hier toezicht op. Lees dit en meer in de nieuwsbrief hoger onderwijs: bit.ly/nieuwsbriefhog… #nieuwsbrief pic.twitter.com/Laz23gHlQQ

4 dagen geleden
Volg @onderwijsinsp