Tweets @onderwijsinsp

Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

De Inspectie van het Onderwijs zoekt een senior inspecteur voor de afdeling Kinderopvang. Heeft u interesse? Lees er alles over op: bit.ly/2M7IqGC

3 uur geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Wist u dat u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrieven? Vandaag is de nieuwsbrief Samenwerkingsverbanden passend onderwijs verschenen. Hierin o.a. opting out lwoo en maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking. Lees dit en veel meer: bit.ly/2K7AQhS

6 uur geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Als (junior) data-scientist doe je onderzoek naar nieuwe datatoepassingen in het toezicht. Je werkt op basis van een veelheid aan onderwijsgegevens aan innovatieve ideeën en verbetervoorstellen voor de Inspectie van het Onderwijs. Voor meer informatie: bit.ly/2JMEgHL

1 dag geleden
Volg @onderwijsinsp