Tweets @onderwijsinsp

Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Het is belangrijk dat deeltijdstudenten een reëel beeld krijgen van de totale studielast, studiebelasting over de jaren heen en de te verwachten studieduur. Hogescholen en universiteiten moeten duidelijk communiceren. Raadpleeg de nieuwsbrief: bit.ly/nieuwsbriefhog… #nieuwsbrief pic.twitter.com/5oQnAdXkPb

3 dagen geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. De bescherming geldt ook voor de graden die in het hoger onderwijs behaald kunnen worden. De inspectie houdt hier toezicht op. Lees dit en meer in de nieuwsbrief hoger onderwijs: bit.ly/nieuwsbriefhog… #nieuwsbrief pic.twitter.com/Laz23gHlQQ

3 dagen geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Bijna 1 op de 5 universitaire masteropleidingen is niet toegankelijk voor studenten met een hbo-bachelor. De inspectie stelt vast dat de wettekst aan universiteiten veel ruimte geeft voor eigen interpretatie en adviseert om de wet scherper te formuleren: bit.ly/nieuwsbriefhog…

4 dagen geleden
Volg @onderwijsinsp