Tweets @onderwijsinsp

Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

@actiefcollege Er zijn regels voor de afname van de examens. De directeur is verantwoordelijk voor de geheimhouding (art 40 EB). Foto's in de examenzaal gemaakt door surveillanten past daar niet bij. Ook moet rekening gehouden worden met de AVG bij het delen van foto's op social media. ^AR

17 uur geleden
Geretweet door @onderwijsinsp
De Staat van het Onderwijs @staatonderwijs

De meeste scholen met een bijzonder aanbod bevinden zich in de meer stedelijke gebieden. Profielen waarbij veel scholen zijn aangesloten, zoals technasia en tweetalig onderwijs, zijn meer door het land verspreid. Lees meer op onze website: bit.ly/SvhOprofielen #svho #profielen pic.twitter.com/AkUl4CrBjP

22 uur geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

Wist u dat er uitzonderingen bestaan op het toelatingsrecht vanwege opleidingscapaciteit of kansen op de arbeidsmarkt? Lees meer over de voorwaarden in ‘Ruimte in Regels’: bit.ly/uitzonderingen…. #mbo #ruimteinregels pic.twitter.com/BaUFiANk1g

5 dagen geleden
Volg @onderwijsinsp