Tweets @onderwijsinsp

Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

@BOinActie Als u uw contactgegevens doorgeeft via een DM kunnen we hierover doorpraten. ^IZ

23 uur geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

@BOinActie Peilingsonderzoek vindt plaats op een representatieve steekproef van scholen die worden benaderd voor deelname. ^IZ

1 dag geleden
Onderwijsinspectie @onderwijsinsp

@Onderwijsgek @BestuurBon @GoedRekenen @foutloosrekenen @P_A_Kirschner Doel van peilingsonderzoek is het schetsen van een feitelijk beeld van de stand van zaken van het reken-wiskunde onderwijs op de Nederlandse basisscholen. ^IZ

1 dag geleden
Volg @onderwijsinsp