Trends en ontwikkelingen

Naast het toezicht op individuele besturen,  scholen en instellingen, doen we ook schooloverstijgende onderzoeken en kijken we naar het onderwijsstelsel als geheel. We rapporteren gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs en we kaarten onderwerpen aan die maatschappelijke en politieke aandacht verdienen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze onderzoeken. Ook vindt u hier de open data van de inspectie.