Sectoren hoger onderwijs

De inspectie heeft voor elke sector in het hoger onderwijs 5 à 8 subsectoren gecreëerd waarin alle opleidingen staan. Elke opleiding wordt ingedeeld in een subsector. Zo kunnen binnen een sector vergelijkingen gemaakt worden of kunnen subsectoren uit verschillende sectoren vergeleken worden. Voor enkele sectoren is in de afgelopen jaren een zogenaamd sectorbeeld gemaakt, waarin context en duiding wordt gegeven bij figuren over deze sector. Het gaat om ontwikkelingen, verschillen en/of overeenkomsten tussen opleidingen en subsectoren. Bijvoorbeeld aantallen studenten, behaalde diploma's, tevredenheid en arbeidsmarktkansen.

De sectorbeelden geven geen oordelen over een sector, maar zijn bedoeld als feitelijke/neutrale informatiebron.

Een sector wordt gezien als een groep van inhoudelijk gelijksoortige opleidingen. De inspectie sluit aan bij de bestaande (croho) indeling van tien sectoren in het hoger onderwijs. De 10 sectoren zijn:

  • Economie
  • Gezondheidszorg
  • Gedrag & Maatschappij
  • Landbouw & Natuurlijke omgeving
  • Natuur
  • Onderwijs
  • Taal & Cultuur
  • Recht
  • Techniek
  • Sectoroverstijgend

De opleidingen van een sector heeft de inspectie verder onderverdeeld naar subsectoren. Voor elke sector kunt u zien welke verdere verdeling van opleidingen de inspectie maakte en daarmee welke opleidingen er onder welke sector en subsector vallen. De indeling is het laatst aangepast in februari 2022 en is beschikbaar op de pagina Indeling sectoren

In de sectorbeelden worden binnen een sector, op subsectorniveau, vergelijkingen gemaakt tussen hbo (ad, bachelor en master), en wo (bachelor, master), maar ook verschillen en overeenkomsten tussen voltijd- en deeltijdopleidingen worden in kaart gebracht.

Voor de inspectie vormt de informatie over sectoren en subsectoren een brug tussen het instellingstoezicht en het toezicht op het stelsel. Met het plaatsen van de informatie op de website van de inspectie, kunnen opleidingen zich spiegelen aan de rest van de sector, aan andere sectoren en aan het totale hoger onderwijs.

De inspectie combineert voor de sectorbeelden al bestaande (externe) informatiebronnen waar dat nog niet eerder is gedaan en doet geen extra uitvraag bij onderwijsinstellingen. Op de pagina Databronnen en definities kunt u lezen welke databronnen zijn gebruikt en hoe de indicatoren berekend worden.

Het eerste sectorbeeld (Gedrag & Maatschappij) publiceerde de inspectie in 2015. Vervolgens verscheen het sectorbeeld Techniek in 2016 en het sectorbeeld Onderwijs in 2017. 

Mocht u vragen hebben over de sectorbeelden dan kunt u contact opnemen met de inspectie via HO-algemeen@owinsp.nl t.a.v. de werkgroep kengetallen en statistiek.