Sectoren hoger onderwijs

Over de tien bestaande sectoren in het hoger onderwijs brengt de inspectie informatie in beeld.  Voor elke sector zijn er 5 a 8 subsectoren gecreëerd. Zo kunnen binnen een sector vergelijkingen gemaakt worden of kunnen subsectoren uit verschillende sectoren vergeleken worden. Het gaat om ontwikkelingen, verschillen en/of overeenkomsten tussen opleidingen en subsectoren. Bijvoorbeeld ‘aantallen studenten’, ‘behaalde diploma’s’, ‘tevredenheid’ en ‘arbeidsmarktkansen’. De inspectie maakt per sector zogenaamde sectorprofielen (enkel figuren) en sectorbeelden. De sectorbeelden plaatsen de figuren van een sectorprofiel in perspectief en geven context en duiding bij de figuren.

De sectorbeelden en sectorprofielen geven geen oordelen over een sector, maar zijn bedoeld als feitelijke/neutrale informatiebron.

Een sector wordt gezien als een groep van inhoudelijk gelijksoortige opleidingen. De inspectie sluit aan bij de bestaande (croho) indeling van tien sectoren in het hoger onderwijs. De tien sectoren zijn:

  • Economie
  • Gezondheidszorg
  • Gedrag & Maatschappij
  • Landbouw & Natuurlijke omgeving
  • Natuur
  • Onderwijs
  • Taal & Cultuur
  • Recht
  • Techniek
  • Sectoroverstijgend

De opleidingen van een sector heeft de inspectie verder onderverdeeld naar subsectoren. Voor elke sector kunt u zien welke verdere verdeling van opleidingen de inspectie maakte en daarmee welke opleidingen er onder welke sector en subsector vallen.

Bij zowel de sectorbeelden als de – profielen worden binnen een sector, op subsector niveau, vergelijkingen gemaakt tussen hbo (ad, bachelor en master), en wo (bachelor, master), maar ook tussen voltijd- en deeltijdopleidingen worden in kaart gebracht.

Voor de inspectie vormt de informatie over sectoren en subsectoren een brug tussen het instellingstoezicht en het toezicht op het stelsel. Met het plaatsen van de informatie op de website van de inspectie, kunnen opleidingen zich spiegelen aan de rest van de sector, aan andere sectoren en aan het totale hoger onderwijs.

De inspectie combineert voor de sectorbeelden en sectorprofielen al bestaande (externe) informatiebronnen waar dat nog niet eerder is gedaan en doet geen extra uitvraag bij onderwijsinstellingen. Op de pagina  ‘databronnen en definities’ kunt u lezen welke databronnen zijn gebruikt en hoe de indicatoren berekend worden.

Het eerste sectorbeeld (Gedrag & Maatschappij) publiceerde de inspectie in 2015. Vervolgens verscheen het sectorbeeld Techniek in 2016 en het sectorbeeld Onderwijs in 2017. De sectorprofielen zijn eind 2017 gepubliceerd.

Mocht u vragen hebben over de sectorbeelden en/of sectorprofielen dan kunt u contact opnemen met de inspectie via HO-algemeen@owinsp.nl t.a.v. de werkgroep sectorbeelden.