Indeling sectoren

Een sectorbeeld gaat in op één sector en brengt daarbij een groep van gelijksoortige opleidingen in beeld. De inspectie gaat uit van een indeling gebaseerd op inhoudelijke gronden en groepeert dus opleidingen die inhoudelijk verwant zijn.

De inspectie heeft gekozen voor een hoofdindeling zoals gebruikt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De inspectie onderscheidt tien sectoren, op basis van de tien CROHO-onderdelen. Het zijn de opleidingen zelf die aangeven in welke CROHO-sector ze het best passen.

CROHO: Voormalige HOOP sectoren.
CROHO-onderdelen: Economie, Gezondheidszorg, Gedrag & Maatschappij, Landbouw & Natuurlijke omgeving, Natuur, Onderwijs, Taal & Cultuur, Recht, Techniek, Sectoroverstijgend.

Bij het sectorbeeld Techniek is uitgegaan van alle opleidingen in de CROHO-sector Techniek. Hierin zijn de opleidingen van de technische universiteiten opgenomen. Niet opgenomen zijn de technische opleidingen uit de CROHO-sector Natuur, die de technische opleidingen van de meer brede universiteiten bevat en de technische opleidingen uit de CROHO-sector Landbouw en natuurlijke omgeving.

Met ruim 4.000 opleidingen in het hoger onderwijs, leidt een verdeling in tien groepen tot zeer omvangrijke sectoren met een zeer divers palet aan opleidingen. Om ook binnen een sector verschillen te kunnen duiden, heeft de inspectie de tien CROHO-sectoren verder ingedeeld in subgroepen, de zogenaamde subsectoren. Bij elk sectorbeeld wordt een sector opgedeeld in vijf tot acht subsectoren

De inspectie onderscheidt tien sectoren in het hoger onderwijs. U kunt de sectoren met de subsectoren hieronder downloaden als pdf: