Indeling sectoren

Een sectorbeeld gaat in op 1 sector en brengt daarbij een groep van gelijksoortige opleidingen in beeld. De inspectie gaat uit van een indeling gebaseerd op inhoudelijke gronden en groepeert dus opleidingen die inhoudelijk verwant zijn.

De inspectie heeft gekozen voor een hoofdindeling zoals gebruikt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De inspectie onderscheidt 10 sectoren in het hoger onderwijs, op basis van de tien CROHO-onderdelen. Het zijn de opleidingen zelf die aangeven in welke CROHO-sector ze het best passen.

Met ruim 4.000 opleidingen in het hoger onderwijs, leidt een verdeling in 10 groepen tot zeer omvangrijke sectoren met een zeer divers palet aan opleidingen. Om ook binnen een sector verschillen te kunnen duiden, heeft de inspectie de tien CROHO-sectoren verder ingedeeld in subgroepen, de zogenaamde subsectoren. Bij elk sectorbeeld wordt een sector opgedeeld in 5 tot 8 subsectoren.