Peil.onderwijs

Peil.onderwijs is het geheel van periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in verschillende leergebieden. De Inspectie van het Onderwijs voert de regie over deze peilingen.

Onlangs verschenen

Coverfoto van peilingsrapport Peil.Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021-2022
Verschenen op 15 maart 2024

Peil.Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021-2022

Met de peiling Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021-2022 hebben we in kaart gebracht hoe basisscholen werken aan het bevorderen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen en wat leerlingen weten en kunnen op dit gebied. We zien dat leerlingen wisselend scoren op de verschillende typen opgaven die ze maakten als onderdeel van het peilingsonderzoek. De meeste leerlingen zijn bijvoorbeeld goed in staat om uit een paar opties een geschikte foto te selecteren voor een grappige online fotowedstrijd. Er zijn ook aspecten van digitale geletterdheid die leerlingen nog minder goed beheersen. Opgaven met een moeilijke zoekopdracht zijn voor veel leerlingen lastig, ook voor de meest digitaal geletterde leerlingen. Bekijk het peilingsonderzoek.

Coverfoto peilingsrapport Rekenen en wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Verschenen op 27 februari 2024

Rekenen-Wiskunde einde leerjaar 2 voortgezet onderwijs 2021-2022

Met de peiling Rekenen en Wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022 hebben we voor het eerst op grote schaal in kaart gebracht hoe vo-scholen in de onderbouw werken aan het bevorderen van de vaardigheden in rekenen en wiskunde van hun leerlingen. Ook is onderzocht wat leerlingen kennen en kunnen op het gebied van rekenen en wiskunde aan het eind van het 2e leerjaar. Dit rapport presenteert de resultaten van de peiling en bevat een nadere duiding van de peilingsresultaten door een focusgroep van experts op het gebied van rekenen en wiskunde. Bekijk het peilingsonderzoek.