Peil.onderwijs

Peil.onderwijs is het geheel van periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in verschillende leergebieden. De Inspectie van het Onderwijs voert de regie over deze peilingen.

Onlangs verschenen

Cover rapport Peil.Taal en rekenen 2021-2022
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Verschenen op 10 mei 2023

Rapport Peil.Taal en rekenen einde basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 2021-2022

We beschrijven de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Dit doen we op basis van de scores van leerlingen op de eindtoetsen. Aangezien ook sbo- en so-leerlingen inmiddels verplicht een eindtoets maken, rapporteren we in deze editie voor het eerst ook over de beheersing van de referentieniveaus aan het einde van het speciaal (basis)onderwijs. We zien in het bo dat vooral de beheersing van het streefniveau voor rekenen achterblijft bij de gestelde ambities. Ook in het sbo en so blijven de rekenprestaties achter ten opzichte van de prestaties op de andere leergebieden. Bekijk het peilingsonderzoek.

Rapport Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) geven binnen hun burgerschapsonderwijs vooral aandacht aan persoonsvorming en sociale omgang, waaronder seksuele weerbaarheid. De gemiddelde sbo- en so-leerling heeft een hoge seksuele weerbaarheid. Vrijwel alle sbo- en so-leerlingen geven bijvoorbeeld aan te weten dat ze mogen weigeren een naaktfoto met iemand te delen. Dit blijkt uit het peilingsonderzoek Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021. Peil.Burgerschap geeft voor de eerste keer een beeld van de burgerschapscompetenties van leerlingen aan het einde van het sbo en so. Bekijk het peilingsonderzoek.

Cover Peil.Leesvaardigheid 2020-2021
Verschenen op 13 december 2022

Rapport Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs (sbo) nog iets sterker dan in het basisonderwijs (bo). Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Om de dalende trend te keren zijn er zowel veranderingen nodig in het leesonderwijs op scholen, als in het leesgedrag van de leerlingen thuis. Deze veranderingen vragen om een brede aanpak, waarbij scholen onder meer samenwerken met ouders, bibliotheken, gemeenten en consultatiebureaus. Bekijk het peilingsonderzoek.