Peil.onderwijs

Peil.onderwijs is het geheel van periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in verschillende leergebieden. De Inspectie van het Onderwijs voert de regie over deze peilingen.

Onlangs verschenen

Cover Peil.Leesvaardigheid 2020-2021
Verschenen op 13 december 2022

Rapport Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs (sbo) nog iets sterker dan in het basisonderwijs (bo). Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Om de dalende trend te keren zijn er zowel veranderingen nodig in het leesonderwijs op scholen, als in het leesgedrag van de leerlingen thuis. Deze veranderingen vragen om een brede aanpak, waarbij scholen onder meer samenwerken met ouders, bibliotheken, gemeenten en consultatiebureaus. Bekijk het peilingsonderzoek.

Cover rapport Peil.Burgerschap
Verschenen op 9 maart 2022

Rapport Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020

Burgerschapsvorming is belangrijk voor leerlingen en de samenleving. Van scholen wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de burgerschapscompetenties van hun leerlingen. De peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 laat onder andere zien dat het burgerschapsonderwijs nog verder ontwikkeld moet worden en geeft u zicht op zowel het onderwijs als de leerlingcompetenties op het gebied van burgerschap. Bekijk het peilingsonderzoek.