Peil.onderwijs

Onder de naam Peil.onderwijs voert de inspectie de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het  primair onderwijs. Peil.onderwijs is de opvolger van PPON, uitgevoerd door Cito. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen op de gepeilde inhoudsgebieden? Hoe ziet het aanbod van scholen eruit? De onderzoeken van Peil.onderwijs brengen het in beeld. Het is input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs op de betreffende inhoudsgebieden.