Peil.onderwijs

Peil.onderwijs is het geheel van periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in verschillende leergebieden. De Inspectie van het Onderwijs voert de regie over deze peilingen.

Onlangs verschenen

Eerste pagina factsheet Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021

Factsheet Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021, gepubliceerd op 8 juni 2022

Leerlingen die vaker voor hun plezier lezen en meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid, zijn vaardiger in begrijpend lezen dan leerlingen die minder vaak buiten school lezen en minder vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheid. Ook meisjes, leerlingen die thuis voornamelijk Nederlands spreken en leerlingen die thuis meer dan 25 boeken bezitten, halen gemiddeld hogere leesscores. Dit zijn belangrijke eerste resultaten uit de peiling Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021. Bekijk de factsheet.

Cover rapport Peil.Burgerschap

Rapport Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020, gepubliceerd op 9 maart 2022

Burgerschapsvorming is belangrijk voor leerlingen en de samenleving. Van scholen wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de burgerschapscompetenties van hun leerlingen. De peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 laat onder andere zien dat het burgerschapsonderwijs nog verder ontwikkeld moet worden en geeft u zicht op zowel het onderwijs als de leerlingcompetenties op het gebied van burgerschap. Bekijk het peilingsonderzoek.