Peil.onderwijs

Onder de naam Peil.onderwijs voert de inspectie de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het  primair onderwijs. Peil.onderwijs is de opvolger van PPON, uitgevoerd door Cito. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen op de gepeilde inhoudsgebieden? Hoe ziet het aanbod van scholen eruit? De onderzoeken van Peil.onderwijs brengen het in beeld. Het is input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs op de betreffende inhoudsgebieden.

Onlangs verschenen

Cover rapport Peil.Burgerschap

Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020, gepubliceerd op 9 maart 2022

Burgerschapsvorming is belangrijk voor leerlingen en de samenleving. Van scholen wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de burgerschapscompetenties van hun leerlingen. De peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 laat onder andere zien dat het burgerschapsonderwijs nog verder ontwikkeld moet worden en geeft u zicht op zowel het onderwijs als de leerlingcompetenties op het gebied van burgerschap.