Peil.Digitale geletterdheid einde basisonderwijs

In onze samenleving, waarin veel informatie digitaal wordt uitgewisseld, is het belangrijk om niet alleen digitaal vaardig, maar ook digitaal geletterd te zijn. Op die manier kunnen we de informatie die op ons af komt, en natuurlijk elkaar, blijven begrijpen. 

Met de peiling Digitale geletterdheid einde basisonderwijs 2021-2022 hebben we in kaart gebracht hoe basisscholen werken aan het bevorderen van de digitale geletterdheid van hun leerlingen en wat leerlingen weten en kunnen op dit gebied. We zien dat leerlingen wisselend scoren op de verschillende typen opgaven die ze maakten als onderdeel van het peilingsonderzoek. De meeste leerlingen zijn bijvoorbeeld goed in staat om uit een paar opties een geschikte foto te selecteren voor een grappige online fotowedstrijd. Er zijn ook aspecten van digitale geletterdheid die leerlingen nog minder goed beheersen. Opgaven met een moeilijke zoekopdracht zijn voor veel leerlingen lastig, ook voor de meest digitaal geletterde leerlingen.