Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het vermogen om digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Alleen wanneer je digitaal geletterd bent, kun je functioneren in onze samenleving waarin technologie en digitale media in toenemende mate van belang zijn.

Gepubliceerde onderzoeken

Onderzoeken in uitvoering