Speciaal onderwijs

Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen we hoeveel toezicht een school nodig heeft.