Voor wie is het speciaal onderwijs bedoeld?

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en leerlingen die vanwege leer- of gedragsproblemen zware onderwijsondersteuning nodig hebben. 

Leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve beperking

Voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking zijn instellingen ingericht. Deze instellingen verzorgen onderwijs, onderzoeken de toelaatbaarheid van leerlingen en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs. Zij maken geen onderdeel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. 

Leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurige ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen

De scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurige ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen (voormalige cluster 3 en 4 scholen) maken deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Binnen het samenwerkingsverband spreken de scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Deze verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs.