© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het speciaal onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Speciaal onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

20 edities

Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - oktober 2021

In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Onderzoekskader 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het traject Excellente Scholen 2022-2025. Ook wijzen wij u erop dat het monitoren ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2020, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u dat de eindtoets speciaal onderwijs dit jaar doorgaat. Ook leest u dat wij een verdiepend onderzoek ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022 en meldpunt schoolsluiting weer open

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en geven we een actueel beeld van de gevolgen van de coronacrisis ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

Onderwijs tijdens COVID-19: veel scholen hebben zorgen over hoe zij de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen

In de periode van het nieuwe schooljaar tot aan de herfstvakantie hadden de meeste scholen voor speciaal en voortgezet speciaal ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

Ga naar