Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het speciaal onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Speciaal onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

35 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - maart 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat de eindtoets speciaal onderwijs dit jaar doorgaat. Ook leest u dat wij een verdiepend onderzoek ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

 2. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022 en meldpunt schoolsluiting weer open

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

 3. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - december 2020

  In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en geven we een actueel beeld van de gevolgen van de coronacrisis ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

 4. Onderwijs tijdens COVID-19: veel scholen hebben zorgen over hoe zij de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen

  In de periode van het nieuwe schooljaar tot aan de herfstvakantie hadden de meeste scholen voor speciaal en voortgezet speciaal ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

 5. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

 6. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - oktober 2020

  In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit schooljaar uitziet. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de regels bij het ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

 7. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

  Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

 8. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - juni 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode en het onderzoek dat we doen naar ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

 9. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

  Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2019/2020

 10. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2019/2020