Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, we signaleren verbanden en oorzaken.

Trends in het onderwijs

Het onderwijs kwam in 2020 voor een ongekende opgave te staan. Door de coronapandemie moest het onderwijs noodgedwongen op afstand of in hybride vorm worden gegeven. Bij gedeeltelijk fysiek onderwijs golden veiligheidsmaatregelen die vaak in de praktijk zeer lastig bleken. Alle betrokkenen hebben een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan.

​De coronacrisis heeft desondanks gevolgen voor leerlingen en studenten. Er is over de gehele linie sprake van minder leergroei, al zijn hierin wel verschillen tussen (groepen) leerlingen. Ook op het punt van kansengelijkheid is er terrein verloren. Verschillen tussen scholen blijven bestaan, zo is er ook sprake van een kleine maar hardnekkige groep scholen die langdurig laagpresteert. Al voor de coronacrisis nam het gebruik van aanvullend onderwijs toe, vaker onder leerlingen en studenten wiens ouders een bovengemiddeld inkomen hebben.

Download de Staat van het Onderwijs 2021

De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

De stijging van de instroom van leerlingen vlakte in 2020 af. De tussentijdse uitstroom naar regulier voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs daalt. Initiatieven tot samenwerking ontstaan tussen (voortgezet) speciaal en regulier onderwijs.

De coronapandemie vormde een risico voor het onderwijsproces van de leerlingen in het (voorgezet) speciaal onderwijs. Vooral praktijkvakken en (groeps)stages konden vaak niet doorgaan. Dat belemmerde het voorbereidingstraject van vso-leerlingen die naar de arbeidsmarkt uitstromen. De baankansen van deze jongeren zijn toch al niet groot. Verder was het zorgelijk dat leerlingen door (gedeeltelijke) scholensluitingen minder gelegenheid kregen om op school de sociale, emotionele en maatschappelijke competenties te ontwikkelen. De school is hiervoor immers een belangrijke oefenplaats. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen. Zo slaagden teamleden erin om hun digitale vaardigheden in snel tempo te vermeerderen en nam de ouderbetrokkenheid toe. Ook bleken sommige leerlingen met specifieke beperkingen baat te hebben bij een (gedeeltelijk) online onderwijsaanbod in hun thuisomgeving.

Download het sectorhoofdstuk speciaal onderwijs

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Meld u aan voor het webinar en de online conferentie

Vanmiddag om 16:00 uur start het webinar speciaal onderwijs. U kunt zich hier nog voor aanmelden.

​Op 11 mei vindt de online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 en bespreken we openstaande vraagstukken. Aansluitend bieden we diverse inspiratiesessies aan en gaan we in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.