De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

De coronapandemie vormde een risico voor het onderwijsproces van de leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Vooral praktijkvakken en stages konden vaak niet doorgaan. Scholen gaven aan dat de vertraging in de cognitieve ontwikkeling in het schooljaar 2020/2021 ondanks alle belemmeringen mee lijkt te vallen. Scholen maakten zich vooral zorgen om de op de sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

Sinds de invoering van de drie uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er een impuls aan het opbrengstgericht werken en halen meer leerlingen een diploma, maar de keuzemogelijkheden in onderwijsniveaus en profielen zijn daarbij vaak beperkt. Ook komen leerlingen uit het arbeidsmarktgerichte profiel moeilijk aan werk, terwijl doorleren niet voor alle leerlingen uit dit profiel een goede optie is. Het roept de vraag op of scholen voor vso een voldoende breed en gevarieerd aanbod kunnen bieden en of hiervoor niet een veel intensievere samenwerking met het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs nodig is. Hier ligt een gezamenlijke opdracht voor reguliere en speciale scholen.