Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het traject Excellente Scholen 2022-2025. Ook wijzen wij u erop dat het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen nu meer dan ooit van belang is en dat de monitoringsgegevens tot uiterlijk 1 juli 2021 bij ons kunnen worden aangeleverd. Ook leest u dat wij vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen en dat we in ons toezicht waar mogelijk nog gebruik blijven maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Verder delen wij hoe u de Staat van het Onderwijs 2021 kunt teruglezen én kijken. En lees vooral ook het nieuwsbericht over onze rol bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op onze website, u vindt de link onderaan deze nieuwsbrief.

Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020/2021

Scholen zijn verplicht de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Dit schooljaar kunnen de monitoringsgegevens uiterlijk 1 juli 2021 bij de inspectie worden aangeleverd. Dit kan via het Internet Schooldossier of via de leverancier van uw monitoringsinstrument. Vergeet niet om, als dat nodig is, uw leverancier toestemming te geven om de gegevens namens u aan de inspectie te leveren.

Omdat de vragen - en soms: zorgen - over het welbevinden en de sociale ontwikkeling van leerlingen onverminderd actueel zijn, is monitoring meer dan ooit van belang. Op school én in het digitale onderwijs. Het gaat erom dat u weet hoe het met al uw leerlingen gaat en actie onderneemt als dat nodig is. Kijk voor meer informatie op onze website.

Toezicht tijdens de coronapandemie: huidig schooljaar (2020/2021)

De eerste stappen van het openingsplan van de Rijksoverheid zijn gezet, ook in het onderwijs gelden versoepelingen. In ons toezicht blijven we waar mogelijk nog gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Maar we zullen vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen. Onze inspecteurs kunnen daarbij gebruik maken van zelftesten. Onderzoek op locatie gebeurt na overleg met het bestuur of de school en met inachtneming van de RIVM-adviezen. Voor het mbo en het hoger onderwijs zijn we terughoudender met onderzoek op locatie. Dit vanwege de nog steeds beperkte openstelling.

Over ons toezicht na de zomer kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus en de stappen die de Rijksoverheid kan zetten in het openingsplan. We gaan tot nader bericht uit van de huidige werkwijze, ook na de zomer.

Staat van het Onderwijs 2021 lezen en terugkijken

In april publiceerden wij de Staat van het Onderwijs 2021. In een speciale nieuwsbrief hebt u daar over kunnen lezen. Na de presentatie volgden verschillende webinars die per onderwijssector of thema nader ingingen op de bevindingen. In de daaropvolgende weken en ook tijdens de afsluitende online onderwijsconferentie op 11 mei hebben vele betrokkenen in het onderwijs gereflecteerd op de oproep van de inspectie. Namelijk: benut het herstel na de coronacrisis ook om de onderliggende oorzaken aan te pakken van de teruglopende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid in het onderwijs. De aanbiedingsspeech en ook de webinars kunt u nog nalezen en bekijken op onze website.

Doe mee aan het traject Excellente Scholen 2022-2025

Biedt uw school onderwijs van goede kwaliteit en onderscheidt uw school zich van andere goede scholen met een specifiek profiel? Misschien is het traject Excellente Scholen 2022-2025 dan iets voor uw school. Scholen voor primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich hier voor aanmelden tussen 1 september en 15 oktober 2021. Voor deelname aan het traject Excellente Scholen is de waardering Goed voorwaardelijk. 

Op dit moment is het traject Excellente Scholen 2021-2023 in volle gang. Aan dit traject nemen 63 enthousiaste scholen deel. Door de schoolsluitingen vanwege het coronavirus wordt dit traject vertraagd afgerond. Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Op 24 januari 2022 volgt de uitreiking van de predicaten.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.