Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022 en meldpunt schoolsluiting weer open

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar 2021/2022 niet worden beoordeeld op onderwijsresultaten. Op deze manier willen we in onze oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Verder informeren we u over het meldpunt schoolsluiting dat sinds 8 februari weer is geopend.

Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. Het gaat dan om de resultaten van onder meer de eindtoets en het eindexamen. De beperkingen vanwege het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten. Omdat scholen en besturen deze beperkingen voor een deel niet kunnen beïnvloeden, tellen de resultaten nu niet mee in de oordelen. Toch blijven we als inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen. Het gaat er dan om dat risico’s tijdig worden gesignaleerd. 

Scholen funderend onderwijs worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Kind schrijft in een werkboek

Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer open

Nu basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs sinds maandag 8 februari weer open zijn, is ook het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus weer open. Scholen worden dringend opgeroepen om het te melden als een school of locatie sluit vanwege het coronavirus. Let op: het gaat dan alleen om de sluiting van de volledige school en niet wanneer een klas in quarantaine moet.

Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer geopend

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.