Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het speciaal onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Speciaal onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

34 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - juni 2022

  Per 1 augustus 2022 verandert het toezicht op verschillende onderdelen. Onder andere vanwege het coalitieakkoord en het verloop ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022, 4e editie

 2. De Staat van het Onderwijs 2022: speciaal onderwijs - 13 april 2022

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022

 3. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - 8 maart 2022

  In deze nieuwsbrief attenderen we u onder andere op een rapportage waarmee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

 4. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - december 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig schooljaar bijna 1300 meldingen hebben ontvangen. ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

 5. Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

  Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022

 6. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - oktober 2021

  In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

 7. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Onderzoekskader 2021

  Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

 8. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - juni 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het traject Excellente Scholen 2022-2025. Ook wijzen wij u erop dat het monitoren ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2020, 4e editie

 9. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021

 10. Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - maart 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat de eindtoets speciaal onderwijs dit jaar doorgaat. Ook leest u dat wij een verdiepend onderzoek ...

  Nieuwsbrief Speciaal onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie