Vertrouwensinspecteurs

Helaas kunnen er zaken voorvallen in het onderwijs en de kinderopvang die niemand wil. Seksueel, psychisch of fysiek geweld bijvoorbeeld. Het is goed te weten dat u in zulke gevallen terecht kunt bij een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Wat kan u aan hen hebben, en wanneer bent u zelfs verplicht contact op te nemen?

Een klein team van inspecteurs is, naast hun toezichthoudende taak, vertrouwensinspecteur. Dit team heeft ook de taak van vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang en Caribisch Nederland.

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief, € 0,28 per minuut met een starttarief van € 0,0951). Er zijn andere mogelijkheden om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur?

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs werken voor het gehele onderwijs, inclusief het mbo en het hoger onderwijs.

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld  over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is.

Als er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. Als u twijfelt of er sprake is van seksueel misbruik of seksuele intimidatie, is het verstanding om ook contact op te nemen.

Als een medewerker van een school bekend is met een mogelijk zedenmisdrijf van een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet deze melding doen bij het bestuur.  Als een bestuur bekend is met een mogelijk zedenmisdrijf van een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet dit onverwijld overleggen met de vertrouwensinspecteur.  Als uit het overleg met de vertrouwensinsepcteur bijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden, moet het bestuur aangifte doen.
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Meld-, overleg- en aangifteplicht.

Wat te doen bij andere klachten in of rondom de school?

Wilt u behandeling van of bemiddeling bij een (specifieke) klacht over een school, bestuur of een leraar? Dan kunt u daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon of de directie van de school, en niet bij de inspectie.

Als toezichthouder kunnen wij geen klachten behandelen. Dat is aan anderen, zoals de school, het bestuur of een klachtencommissie. We kunnen u wel verder helpen. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips. Meer informatie over behandeling van klachten over een school of onderwijsinstelling vindt u op onze pagina over klachten

Denkt u dat uw klacht voor ons toezicht van belang is? Bijvoorbeeld omdat het uw individuele geval overstijgt, iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs of omdat u denkt dat dit ook andere leerlingen of studenten raakt. Stel ons dan alsnog van uw klacht op de hoogte via het contactformulier. We nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht.