Medewerker kinderopvang knuffelt met baby, 2 baby's op achtergrond in wipstoeltje
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Kinderopvang

Kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. De gemeenten hebben, om dat te bereiken, taken van de Rijksoverheid gekregen. De inspectie houdt hier interbestuurlijk toezicht op. Het betreft de taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en het jaarlijks overleg rond het onderwijsachterstandenbeleid. Dit overleg moeten gemeenten voeren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over integratie, segregatie, onderwijsachterstanden (waaronder vve) en de inschrijving en toelating.