Driejarigen in opvang-onderwijs

Scholen en kinderopvanginstellingen werken steeds vaker samen. Dit kan op verschillende manieren, van het samen delen van een gebouw tot integratie van opvang en onderwijs bij de vorming van bijvoorbeeld een IKC.

Wettelijke mogelijkheden driejarigen in onderwijs

Wij krijgen geregeld vragen over de mogelijkheden voor samenwerking of zelfs samenvoeging van de peutergroep van de opvang met de kleutergroep in het onderwijs.

Daarnaast krijgen we vragen over de startleeftijd in het onderwijs. Bijvoorbeeld over wanneer een kind mag instromen in groep 1.

Onderstaand schema geeft zicht op de wettelijke mogelijkheden daartoe.

De verschillende wettelijke mogelijkheden staan onder het schema bij uitgeschreven tekst.

Bekijk het schema als pdf.

Wet op het primair onderwijs, artikel 39: Toelatingsleeftijd

Bekijk de Wet op het primair onderwijs, artikel 39: Toelatingsleeftijd.

Besluit kwaliteit kinderopvang

Bekijk de relevante artikelen van de Besluit kwaliteit kinderopvang: