Driejarige in opvang of onderwijs

In het schema via onderstaande downloadlink staan de verschillende scenario's van driejarige kinderen in opvang en onderwijs. Per scenario is aangegeven wie de toezichthouder is en of het scenario is toegestaan.

Uitgeschreven tekst stroomschema

 • Kind is niet geregistreerd en maakt gebruik van kinderopvang > Niet toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij kinderopvang en zit in een groep met twee- en/of driejarigen > toegestaan volgend wet ko
 • Kind is geregistreerd bij kinderopvang, zit in een groep met mix kinderen kinderopvang en basisschoolleerlingen en er is sprake van een activiteit > toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij kinderopvang, zit in een groep met mix kinderen kinderopvang en basisschoolleerlingen en er is geen sprake van een activiteit > niet toegestaan volgens de wet ko
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs en zit in een groep met mix kinderen kinderopvang en basisschoolleerlingen en er is sprake van een activiteit > toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in een groep met mix kinderen kinderopvang en basisschoolleerlingen en er is geen sprake van een activiteit > niet toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in een groep met mix kinderen kinderopvang en basisschoolleerlingen en er is sprake van wendagen > toegestaan volgens wet po
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in een groep met mix kinderen kinderopvang en basisschoolleerlingen en er is geen sprake van wendagen > niet toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in groep met enkel basisschoolleerlingen en er is sprake van een activiteit > toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in groep met enkel basisschoolleerlingen en er is geen sprake van een activiteit > niet toegestaan volgens wet ko
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in groep met enkel basisschoolleerlingen en er is sprake van wendagen > toegestaan volgens wet po
 • Kind is geregistreerd bij basisonderwijs, zit in groep met enkel basisschoolleerlingen en er is geen sprake van wendagen > niet toegestaan volgens wet po
 • Kind is niet geregistreerd en volgt toch onderwijs > niet toegestaan volgens wet po