Pilot herijken toezicht vve en kinderopvang

Vanaf maart 2018 tot en met maart 2019 onderzochten we met een pilot hoe betrokken partijen binnen een gemeente samenwerken om tot kwaliteit en kwaliteitsverbetering te komen bij vve en kinderopvang. Ook onderzochten we wat het oplevert om verschillende onderzoeken bij een gemeente te combineren. Aan de pilot namen 16 gemeenten op vrijwillige basis deel.

Selectie van gemeenten

Uit de aanmeldingen selecteerden we 16 gemeenten. De selectie maakten we op basis van verschillende kenmerken, waaronder de grootte van de gemeente, het aantal doelgroepkinderen en de spreiding over de GGD regio’s.

Gesprekken met betrokken partijen

Per gemeente voerde de inspectie gesprekken met de betrokken partijen: gemeenten, GGD’en, schoolbesturen en houders kinderopvang. Deze gesprekken gingen over hun samenwerking om de kwaliteit van kinderopvang en vve te borgen en te verbeteren en hoe de gemeente daar al dan niet op stuurt. Daarnaast brachten we in kaart of de deelnemende gemeenten voldoen aan hun wettelijke taken met betrekking tot het toezicht en de handhaving op de kinderopvang en de vve. Ook onderzochten we de kwaliteit van vve op enkele locaties. Ieder onderzoek in deze pilot eindigde met een rondetafelgesprek, waarbij we onze bevindingen met alle deelnemende partijen bespraken.

Publicatie eindrapport

Hieronder vindt u de rapporten per deelnemende gemeente.

Almere

Assen

Barneveld

Boxtel

Deventer

Drimmelen

Dronten

Hengelo

Heumen

Laarbeek

Olst-Wijhe

Raalte

Rotterdam

Vaals

Veenendaal

Waalwijk