Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang

Het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021 is gepubliceerd. In het rapport worden de toezicht- en handhavingstaken in de kinderopvang beschreven die gemeenten en GGD’en moeten uitvoeren. Uit het rapport wordt duidelijk dat de gevolgen van coronamaatregelen zoals de lockdowns nog steeds zichtbaar zijn. Door sluitingen van kinderopvangvoorzieningen konden ook in 2021 de GGD’en niet alle verplichte (jaarlijkse) onderzoeken uitvoeren.

Naast het rapport hebben we ook dit jaar een factsheet ontwikkeld met de belangrijkste resultaten overzichtelijk samengevat.