Middelbaar beroepsonderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs verzorgen regionale opleidingscentra en agrarische onderwijscentra het grootste deel van het onderwijs van de door het rijk bekostigde instellingen. Naast roc's zijn er enkele kleinere vakinstellingen die een gespecialiseerd aanbod hebben, bijvoorbeeld grafisch onderwijs. Bovendien bieden niet door het rijk bekostigde instellingen middelbaar beroepsonderwijs aan. 

Naast het toezicht op mbo-instellingen houden wij toezicht op volwasseneneducatie en op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Op deze pagina leest u meer over ons toezicht en een aantal van de kwaliteitsgebieden dat hierin een rol speelt.