Middelbaar beroepsonderwijs

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs onderscheiden we voor wat betreft door het Rijk bekostigde instellingen regionale opleidingscentra en beroepscolleges.  Regionale opleidingscentra hebben een regionale functie en kennen een breed opleidingsaanbod. Beroepscolleges hebben een sectorale en vaak meer landelijke functie, en richten zich op een specifieke bedrijfstak of een groep van bedrijfstakken. Daarnaast bieden instellingen die niet door het Rijk bekostigd worden middelbaar beroepsonderwijs aan. Naast het toezicht op zowel de bekostigde als de niet bekostigde mbo-instellingen houden wij toezicht op volwasseneneducatie en op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.