Middelbaar beroepsonderwijs

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs verzorgen regionale opleidingscentra en agrarische onderwijscentra het grootste deel van het onderwijs van de door het Rijk bekostigde instellingen. Daarnaast zijn er enkele kleinere vakinstellingen die een gespecialiseerd aanbod hebben, bijvoorbeeld grafisch onderwijs. Bovendien bieden instellingen die niet door het Rijk bekostigd worden middelbaar beroepsonderwijs aan. Naast het toezicht op mbo-instellingen houden wij toezicht op volwasseneneducatie en op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.