Toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Iedere mbo-student in Nederland heeft recht op onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit. Besturen en opleidingen kiezen zelf hoe ze het onderwijs willen inrichten. De inspectie ziet er op toe dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Hiermee waarborgen we dat studenten ten minste basiskwaliteit aan onderwijs krijgen. Verder willen we met ons toezicht stimuleren tot verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. We houden toezicht op Rijksbekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen.

De kern van het toezicht

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs en de examinering/diplomering houdt.

Wat zijn de kernelementen?

  1. Waarborg: basiskwaliteit - De inspectie waarborgt de basiskwaliteit van onderwijs in Nederland.
  2. Stimuleren tot beter - We willen actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en opleidingen, en hen stimuleren de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen.
  3. Eenduidig toezicht en op maat - In het toezicht sluiten we zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van bestuur en opleidingen.
  4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur - Het instellingsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs.

Webinar over de plannen voor 2024  

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2024? Over de plannen voor het mbo wil de inspectie u als professional uit het onderwijsveld graag nader informeren. Daarom organiseerden we op 18 december 2023 een webinar. U kunt het webinar hieronder terug zien. De antwoorden op de veel gestelde vragen vindt u op deze pagina.