Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo

De inspectie kijkt jaarlijks of er bij onderwijsinstellingen risico’s zijn in de kwaliteit van het onderwijs en op het gebied van het financieel beheer. Daarnaast voeren we met het Onderzoekskader mbo 2021 eens per 4 jaar het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en opleidingen uit.

In het vierjaarlijks onderzoek doen we onderzoek op 2 niveaus:

  1. op het niveau van het bestuur: we onderzoeken de kwaliteitszorg en het financieel beheer
  2. op het niveau van opleidingen:
    • we voeren verificatie-activiteiten uit om vast te stellen of het bestuur een juist beeld heeft van de opleiding
    • we doen kwaliteitsonderzoek bij eventuele risico-opleidingen
    • op verzoek van het bestuur of opleiding doen we een onderzoek naar ‘goede opleidingen’

Met het vierjaarlijks onderzoek willen we duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de opleidingen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (stelselthema’s).

Hoe ziet het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en opleidingen eruit?

Het vierjaarlijks onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Rapport: Beleidsreactie en zienswijze 

In het rapport van bevindingen kan een beleidsreactie van het bestuur worden opgenomen. Daarnaast kan het bestuur een zienswijze als bijlage bij het rapport laten opnemen.

Toelichting verschil beleidsreactie en zienswijze

In de tussenliggende jaren

De inspectie zal in de tussenliggende jaren – in de jaren dat er bij een bestuur geen vierjaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd - een (jaarlijkse) prestatieanalyse uitvoeren. Als uit die analyse blijkt dat er risico’s zijn bij bepaalde opleidingen, dan zal dat veelal leiden tot een gesprek met het bestuur en zo nodig een onderzoek. 

Lees meer over de jaarlijkse prestatieanalyse.

Als er herstelonderzoeken uit een vierjaarlijks onderzoek voortvloeien, dan voeren we deze herstelonderzoeken in de tussenliggende jaren uit.