Overige onderzoeken in het mbo

Er zijn twee soorten overige onderzoeken, een onderzoek naar aanleiding van signalen en themaonderzoek.

Signalen

Bij ernstige signalen over het functioneren van een mbo-instelling kan de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek kan zich richten op een bepaalde opleiding of op de instelling als geheel. Afhankelijk van de signalen bepalen wij of wij alle kwaliteitsgebieden uit ons waarderingskader betrekken in ons toezicht of dat we ons beperken tot één of meer gebieden. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op financiële aspecten of op naleving van bepaalde wettelijke vereisten.

Themaonderzoeken

De thematisch gerichte toezichtactiviteiten die de inspectie uitvoert zijn opgenomen in het Jaarwerkplan van de inspectie. We bepalen een thema aan de hand van actuele ontwikkelingen of aandachtspunten. In het rapport van een themaonderzoek doen wij geen uitspraak over de kwaliteit van een specifieke opleiding of instelling, maar geven we ons oordeel over een thema.

Lees meer over themaonderzoeken in het mbo.