Themaonderzoeken middelbaar beroepsonderwijs

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs richt zich niet alleen op besturen en opleidingen, maar ook op het stelsel als geheel. Een van de vormen van stelseltoezicht is het uitvoeren van een onderzoek rond een bepaald thema. Een themaonderzoek kan zowel binnen als buiten het vierjaarlijks onderzoek plaatsvinden.

In ons Jaarwerkplan 2023 vindt u meer informatie over de thema's voor 2023.

Onderaan deze pagina kunt u de rapporten van afgeronde themaonderzoeken downloaden.

Lopende themaonderzoeken

Instellingstoezicht en stelseltoezicht sterk verbonden

Binnen het huidige toezicht zijn de besturen van instellingen ons eerste aanspreekpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Met het instellingstoezicht willen we de basiskwaliteit borgen en besturen en opleidingen stimuleren om de kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Instellingstoezicht is nauw verbonden met stelseltoezicht. Hiermee rapporteren we over de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau. Dat doen we deels op basis van informatie die we bij het instellingstoezicht verzamelen en deels op basis van gericht thematisch onderzoek.

Afgeronde themaonderzoeken