Themaonderzoeken middelbaar beroepsonderwijs

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs richt zich niet alleen op besturen en opleidingen, maar ook op het stelsel als geheel. Een van de vormen van stelseltoezicht is het uitvoeren van een onderzoek rond een bepaald thema. Een themaonderzoek kan zowel binnen als buiten het vierjaarlijks onderzoek plaatsvinden.

In ons Jaarwerkplan 2021 vindt u uitgebreide informatie over de thema's voor 2021.

Onderaan deze pagina kunt u de rapporten van afgeronde themaonderzoeken downloaden.

Stelselonderzoeken

Een andere manier om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau is door bij een groot aantal opleidingen bepaalde standaarden uit het onderzoekskader te onderzoeken. De onderzoeksresultaten nemen we op in ons jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 onderzoeken we voor het stelseltoezicht de standaard ED1 van het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering , waarbij we het onderzoek zo nodig uitbreiden naar de standaarden ED2 en ED3. Daarnaast onderzoeken we de standaarden Didactisch handelen (OP3) en Beroepspraktijkvorming (OP7), waarbij we ook het onderwerp stagediscriminatie verkennend zullen meenemen.

Instellingstoezicht en stelseltoezicht sterk verbonden

Binnen het huidige toezicht zijn de besturen van instellingen ons eerste aanspreekpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Met het instellingstoezicht willen we de basiskwaliteit borgen en besturen en opleidingen stimuleren om de kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Instellingstoezicht is nauw verbonden met stelseltoezicht. Hiermee rapporteren we over de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau. Dat doen we deels op basis van informatie die we bij het instellingstoezicht verzamelen en deels op basis van gericht thematisch onderzoek.

Afgeronde themaonderzoeken