Themaonderzoeken middelbaar beroepsonderwijs

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs richt zich niet alleen op besturen en opleidingen, maar ook op het stelsel als geheel. Een van de vormen van stelseltoezicht is het uitvoeren van een onderzoek rond een bepaald thema. Een themaonderzoek kan zowel binnen als buiten het vierjaarlijks onderzoek plaatsvinden.

Een andere manier om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau is door bij een groot aantal opleidingen bepaalde standaarden uit het onderzoekskader te onderzoeken. De onderzoeksresultaten nemen we op in ons jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. In 2017-2018 onderzoeken we voor het stelseltoezicht de standaarden van het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering.

De thema’s waar we extra aandacht aan besteden leggen we vast in ons Jaarwerkplan.

Ook kunt u op deze pagina de rapporten van afgeronde themaonderzoeken downloaden.

Documenten