Themaonderzoek Differentiëren in mbo, een inventarisatie naar de kansen en aandachtspunten bij differentiëren in het mbo

Hoe kunnen mbo-docenten goed inspelen op de verschillen in ontwikkeling en leerbehoeften van hun studenten? Dat werkt het best als de opleiding daar planmatig een aanpak voor bedenkt en die aanpak ook als team uitvoert. Want het lukt individuele mbo-docenten niet altijd goed genoeg om het onderwijs te differentiëren. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de kansen en aandachtspunten bij het differentiëren in het mbo.

Cruciaal voor de kans van slagen is dat het team achter de keuze voor de nieuwe aanpak gaat staan, zich committeert aan een gezamenlijk ontwikkelde visie en de wil heeft om verbeteringen in het onderwijs te bewerkstelligen. Dat kost vaak tijd, lef en doorzettingsvermogen en vraagt om vertrouwen in elkaar, maar levert uiteindelijk winst op.