Documenten - Themaonderzoeken

58 documenten over Themaonderzoeken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Governance in het mbo

Het onderzoek ‘Governance in het mbo’ beschrijft hoe de raden van toezicht in het mbo hun rollen vervullen en hoe het samenspel ...

Themarapport | 04-11-2019

Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken

Er is een opmerkelijke toename van dyslexieverklaringen in het basisonderwijs en in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Dit ...

Themarapport | 10-04-2019

Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen

In dit themarapport beschrijven we de resultaten van het themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) ...

Themarapport | 10-04-2019

Themarapport Kwaliteitszorg en ambitie schooljaar 2017/2018

In dit themarapport brengen we in kaart hoe het staat met de kwaliteitszorg en ambitie in het primair onderwijs (po), het ...

Themarapport | 10-04-2019

Onderzoeksplan - Versterking kwaliteitsborging; zelfbeoordeling en verbetering

Onderzoeksplan Versterking kwaliteitsborging zelfbeoordeling en verbetering

Publicatie | 06-02-2019

Verkorte opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs

In 2017-2018 voerde de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek uit naar verkorte opleidingen. Zowel bekostigde als ...

Themarapport | 20-11-2018

Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk

Dit rapport gaat over besturen met een zogenoemde functionele scheiding van bestuur en toezicht. Het doel van dit onderzoek is om ...

Themarapport | 28-09-2018

Rapport Experiment Flexibiliseren Onderwijstijden

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 en in 2018 een onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het Experiment ...

Rapport | 24-09-2018

Themaonderzoek entreeopleidingen

Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent.

Themarapport | 27-06-2018

Relatie kwaliteit kinderopvang en inkomen ouders

Onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van kinderopvang en het inkomen van ouders.

Themarapport | 02-05-2018