Beoordeling van de eigen kwaliteit in het mbo

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar de wijze waarop mbo-instellingen omgaan met de beoordeling van de eigen kwaliteit. De conclusie is dat er in het mbo-veld een breed gedeeld besef leeft hoe belangrijk kwaliteitszorg is. Maar er is nog wel winst te behalen: de lat ligt vaak op een weinig ambitieuze basiskwaliteit. Het mbo is op weg, maar de doelen mogen hoger.

Bij de eigen beoordeling kijken bestuurders vaker naar afzonderlijke opleidingen dan naar de kwaliteit van de instelling als geheel. En als zij andere partijen raadplegen hebben die geen beoordelende taak. De eigen beoordeling beperkt zich al snel tot de basiskwaliteit door het gebruik van algemeen erkende normen die zich richten op landelijke gemiddelden of het inspectiekader. Daarnaast is het in het mbo nog niet zo gebruikelijk om transparant te zijn over hoe een instelling het eigen functioneren monitort.