Themaonderzoek continuïteitsparagrafen in jaarverslagen 2013

80 procent van de onderwijsbesturen neemt in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf op. Dit blijkt uit een themaonderzoek van de Onderwijsinspectie, waarbij alle jaarverslagen onderzocht zijn. In dit rapport doet de inspectie aanbevelingen aan instellingsaccountants. Zij moeten er melding van maken als een continuïteitsparagraaf ontbreekt in het jaarverslag.