Governance in het mbo

Het onderzoek ‘Governance in het mbo’ beschrijft hoe de raden van toezicht in het mbo hun rollen vervullen en hoe het samenspel met bestuurders verloopt. Uit het onderzoek blijkt dat het interne toezicht in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, de laatste jaren professioneler is geworden. Toch moeten de interne toezichthouders zich nog verder verbeteren. Dat vinden zij ook zelf. Het rapport bevat naast de onderzoeksbevindingen ook goede voorbeelden van rolvervulling, rolzuiverheid en samenspel. Die werden door de raden van toezicht en de bestuurders zelf aangedragen.