Governance in het mbo

Het interne toezicht in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, is de laatste jaren professioneler geworden. Maar de verdere professionalisering van de raden van toezicht blijft nog wel aandacht vragen. Dat blijkt uit het themaonderzoek Governance in het mbo; het samenspel tussen raden van toezicht en colleges van bestuur.  

In het themaonderzoek hebben we de huidige rolvervulling van raden van toezicht en het samenspel tussen de raden van toezicht en de colleges van bestuur onderzocht. In het rapport Governance in het mbo leest u onze bevindingen. Daarnaast bevat het rapport goede voorbeelden van rolvervulling, rolzuiverheid en samenspel, zoals door de raden van toezicht en de bestuurders zelf aangedragen.