Presentatie themaonderzoek Omgaan met krimp in het mbo

De inspectie deed in 2016 kwalitatief onderzoek om te onderzoeken of en hoe besturen in het mbo anticiperen op krimp. We spraken in totaal 23 instellingen, verspreid over het hele land. In onderstaande Powerpointpresentatie volgen de resultaten, die ook werden gepubliceerd in de Staat van het Onderwijs 2015/2016.

Op de webpagina Themaonderzoek Omgaan met krimp in het mbo leest u meer over het onderzoek.