Onbedoelde zelfselectie: drempels voor een specifieke opleiding

Het onderzoek ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te kiezen’ is het tweede onderzoek naar zelfselectie op weg naar het hoger onderwijs. Het eerste onderzoek Wel of niet naar de hogeschool? ging in op zelfselectie bij de afweging wel of niet verder te studeren na afronding van een mbo-4-opleiding. Dit tweede rapport - tevens het eindrapport - beschrijft welke rol zelfselectie speelt bij de afweging die mbo-4-studenten en havo- en vwo-scholieren maken om al dan niet voor hun favoriete opleiding in het hoger onderwijs te kiezen. Daarbij is gekeken naar drempels in opleidingen (zoals de selectieprocedure of de taal), achtergrondkenmerken van studenten (zoals geslacht of de opleiding van ouders) en naar specifieke persoonlijkheidskenmerken (zoals faalangst of risicoaversie).