Selectie, toegankelijkheid en studiesucces

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft als uitgangspunt dat het hoger onderwijs toegankelijk is voor iedereen die de vereiste vooropleiding bezit. Wel kunnen instellingen maatregelen toepassen waarbij selectie van studenten aan de orde is. Het is dan belangrijk dat dit op een eerlijke en doelmatige wijze gebeurt.

De inspectie monitort stelselontwikkelingen met betrekking tot selectie en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De inspectie werkt daarvoor op basis van een meerjarig, flexibel onderzoeksprogramma, waarin zij een ‘rollende planning’ hanteert; actuele ontwikkelingen geven daarbij aanleiding tot nieuwe onderzoeksvragen. Daarbij zal de aandacht ook uitgaan naar de toegankelijkheid voor groepen studenten, onder andere uit de zwakkere sociaaleconomische milieus. We rapporteren hierover in de Staat van het Onderwijs en in thematische rapporten. Door knelpunten ten aanzien van de (brede) toegankelijkheid van het hoger onderwijs te signaleren en te agenderen beoogt de inspectie bij te dragen aan het verhelpen daarvan.

Documenten