Schakelen van hbo-bachelor naar universitaire master

Variatie in aanbod van schakelprogramma’s tussen hbo en wo vergroot de keuzemogelijkheden van studenten om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Daarom moet de overheid niet ingrijpen op de vormgeving van schakelprogramma’s. Instellingen moeten hun eigen keuzes kunnen maken voor een bepaalde aanpak die ruimte biedt voor diversiteit en maatwerk. Dat stelt de inspectie van het Onderwijs in haar rapport “Schakelen van HBO-bachelor naar universitaire master; onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van doorstroom en schakeltrajecten in het hoger onderwijs”.